Cá mao ếch
Cá mao ếch
Thoạt nghe tiếng kêu ộp ộp phát ra từ những bè cá của một quán ăn ở vùng biển Cà Ná...
230,000 VNĐ Chọn mua 
   
Hải Sản Nha Trang