Chả giò
Chả giò hải sản
Chả giò hải hản
Phân phối tại các hệ thống co-opmart
195,000 VNĐ Chọn mua 
   
Hải Sản Nha Trang