Lườn cá kiếm
Lườn cá kiếm
Hàng thiên nhiên được đánh bắt từ nguồn gốc từ vùng biển Nha Trang, Bình Định, Quảng Ngãi
215,000 VNĐ Chọn mua 
   
Hải Sản Nha Trang