Mực lá
Mực lá
Mực lá (danh pháp hai phần: Sepioteuthis lessoniana) là một loài mực ống quan trọng về thương mại
265,000 VNĐ Chọn mua 
   
Hải Sản Nha Trang