Tôm Sú
Tôm hèo
Tôm hèo (hàng đánh bắt tự nhiên )
Loại 12 con ~15 con / 1kg
Nhà cung cấp : Hải Sản Nha Trang
360,000 VNĐ Chọn mua 
   
Tôm sú biển (Tôm bạc)
- Tôm mẹ là loài tôm sú biển lớn sống ở vùng khơi xa và được đánh bắt trực tiếp nên nguồn cung với số lượng không nhiều
450,000 VNĐ Chọn mua 
   
Tôm sú
Tôm sú (tên khoa học: Penaeus monodon) là một loài động vật giáp xác đại dương được nuôi để dùng làm thực phẩm.
260,000 VNĐ Chọn mua 
   
Tôm Sú Biển (tôm vằng)
- Tôm mẹ là loài tôm sú biển lớn sống ở vùng khơi xa và được đánh bắt trực tiếp...
590,000 VNĐ Chọn mua 
   
Hải Sản Nha Trang