Showing 1–12 of 15 results

-8%

Tôm càng xanh

Tôm Càng Xanh

250.000 230.000
-6%

Tôm Mũ Ni

Tôm mũ ni đỏ

1.700.000 1.600.000
-6%
1.150.000 1.080.000
-5%

Tôm hùm

Tôm hùm tươi

725.000 690.000
-6%
620.000 580.000
-7%

Tôm hùm

Tôm sú sống

280.000 260.000
-9%

Tôm hùm

Tôm Sú Tươi

570.000 520.000
220.000
-9%

Tôm hùm

Tôm mũ ni

350.000 320.000
-4%

Tôm hùm

Mũ ni nhung

780.000 750.000
-3%

Tôm hùm

Thịt tôm tít

290.000 280.000
-14%

Tôm hùm

Tôm tít sống

1.450.000 1.250.000
Loading...