Showing 1–12 of 93 results

-8%
130.000 120.000
-20%

Sò Biển

Ngao 2 cồi

150.000 120.000
-4%
480.000 460.000
-13%
320.000 280.000
-8%

Cua Biển

Cua Cà Mau

250.000 230.000
-8%

Tôm càng xanh

Tôm Càng Xanh

250.000 230.000
-6%

Tôm Mũ Ni

Tôm mũ ni đỏ

1.700.000 1.600.000
-4%

Mực

Mực khô

780.000 750.000
180.000
185.000
-9%
430.000 390.000
-4%

Sò Biển

Vẹm xanh

120.000 115.000
Loading...